Olet tässä:  / Arkisto 2009 / (12.4.2009) Viisas vanhemmuus alkaa nyt – Lastenseurassa.fi

(12.4.2009) Viisas vanhemmuus alkaa nyt – Lastenseurassa.fi

Valtakunnallinen

Katso tästä video

Alkon Viisas vanhemmuus -vastuullisuusohjelma on käynnistynyt. Ohjelma rohkaisee kaikkia aikuisia ja lasten vanhempia pohtimaan omaa alkoholinkäyttöä – nimenomaan lasten näkökulmasta. Monivuotisen ohjelman tavoite on vaikuttaa suomalaiseen alkoholikulttuuriin monipuolisin keinoin.

Ohjelma haastaa keskusteluun

Viisas vanhemmuus -ohjelma ei osoittele tai syyttele ketään, vaan se haastaa suomalaisia pohtimaan, miltä oma alkoholinkäyttö näyttää lapsen silmin katsottuna.

Lasten ja nuorten näkökulmasta ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta siihen, millainen aikuisten alkoholinkäyttö olisi haitatonta. Ohjelma herättääkin keskustelun vastuullisesta alkoholinkäytöstä ja tarjoaa sekä tietoa että tukea oman pohdinnan avuksi. Kohderyhmänä ovat kaikki aikuiset – tavalliset Matti ja Maija Meikäläiset.

– Aikuisten alkoholinkäyttö sekä heidän asenteensa alkoholinkäyttöön heijastuvat lasten tunne-elämään, elämänvalintoihin ja myöhempään päihteiden käyttöön. Tehtyjen selvitysten mukaan joka kymmenes suomalainen on kasvanut kodissa, jossa liiallinen alkoholin käyttö tai muu vanhempien päihdeongelma on aiheuttanut ongelmia tai haittaa. Ongelmat eivät kuitenkaan keskity yksinomaan suurkuluttajien perheisiin. Myös vanhempien ajoittainen harkitsematon alkoholinkäyttö aiheuttaa lapsille ongel¬mia ja pelkoja, peruspalveluministeri Paula Risikko summaa.

Lisäksi Viisas vanhemmuus -ohjelma korostaa, että alaikäisten alkoholinkäyttöön pitää suhtautua kielteisesti. On tutkittu, että mitä myöhemmin nuori aloittaa alkoholikokeilut, sen vähemmän hänelle tulee ongelmia sen kanssa. Nuorille ei saa myydä alkoholia, eikä alkoholijuomien välittäminen ole sallittua.

Keskustelua syvennetään verkossa

Viisas vanhemmuus -ohjelma on käynnistynyt televisio-, radio- ja aikakauslehtikampanjalla, jolla avataan keskustelu aiheesta.

Keskustelua syvennetään ohjelman omilla verkkosivuilla www.lastenseurassa.fi. Sivusto on ohjelman koti, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja oman mielipiteen muodostamiseksi. Sivusto kasvaa ja uudistuu ohjelman edistyessä.

Ohjelman käytännön toimenpiteitä toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa; tietoa ja tukea tarjotaan muun muassa neuvoloiden ja perhekeskusten kautta. Ohjelmassa Alkon yhteistyökumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja A-klinikkasäätiö.

Tavoitteena alkoholihaittojen vähentäminen

Viisas vanhemmuus perustuu Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitus päätti jatkaa edellisellä hallituskaudella aloitettua alkoholiohjelmaa vuosina 2008–2011. Alkon Viisas vanhemmuus -ohjelma on yksi alkoholiohjelman keskeisistä hankkeista. Alkoholihaittojen vähentämisen lisäksi Viisas vanhemmuus -ohjelma tukee Alkon tehtävää alkoholijuomien vastuullisena myyjänä.

– Aloitteestani käynnistetyn ohjelman valmistelusta on vastannut Alko Oy:n alkoholipoliittinen työryhmä. Hallitusohjelmaneuvotteluissa keväällä 2007 asetimme hallituksen tavoitteeksi vähentää määrätietoisella politiikalla lasten vanhempien alkoholinkäyttöä ja siten ehkäistä siitä lapsille aiheutuvia haittoja, Paula Risikko linjaa.

Hän muistuttaa myös, että jokainen aikuinen on roolimalli lapselle ja että peiliin katsominen kannattaa aina. Meidän aikuisten tulisi useammin pohtia maailmaa lasten silmin. Olemme roolimalleja kaikessa, mitä teemme, ja tämä on hyvä muistaa silloinkin kun pullo avataan.

– Tavoittelemme siis laajaa alkoholikulttuurin muutosta, joka näkyisi myös lasten hyvinvoinnissa, ministeri Risikko sanoo.

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi