Olet tässä:  / Kehityksen häiriö / Cerebral Palsy (CP-vamma)

Cerebral Palsy (CP-vamma)

CP on lyhenne englannin kielen sanoista Cerebral Palsy

CP-vamma määritellään kehittyvien aivojen liikkeistä ja asennoista vastaavien keskusten ja niiden yhteyksien kertavaurioksi, joka on syntynyt raskauden aikana, syntymän yhteydessä tai yleensä n. kolmeen ikävuoteen mennessä. CP-vamma on yksilöllinen oireyhtymä, joka vaihtelee lievästä toimintahäiriöstä vaikeaan monivammaisuuteen. Se on kuitenkin aina liikunta- tai toimintavamma.

Cp-vammaisuus ilmenee..

  • Spastisina muotoina, joissa aivovaurion pohjalta lihasjäntevyys on kohonnut siten, että jalat voi olla käsiä jäykemmät, spastinen halvaus on vain toisen puolen raajoissatai kaikki raajat on spastiset, kädet vaikeammin kuin jalat
  • Dyskineettisinä muotoina, joissa lihasjäntevyys vaihtelee siten, että kaikki lihakset on ajoittain veltot tai ajoittain liikaa jännittyneet. Joillakin voi esiintyä pakkoliikkeisyyttä, joka ilmenee nopeina, tahattomina liikkeinä raajoissa, päässä ja vartalolla
  • Ataktisina muotoina, joihin liittyy tasapainovaikeuksia ja huono liikkeiden hallinta

Samalla ihmisellä voi esiintyä kahta, jopa kolmea näistä liikuntavamman muodoista. CP-vammaisuuteen voi liittyä lisävammoina puhevamma, aistivammat, näkö- ja kuulohäiriöt, epilepsia ja oppimisvaikeudet. Puolella CP-vammaisista henkinen kehitys on normaalia, neljäsosalla lievästi hidastunut ja neljäsosalla on vaikea henkinen kehitys-vammaisuus.

Hienomotorinen kömpelyys, kommunikaation vaikeudet sekä kehitykselle tärkeiden virikkeiden puute liikunta- ja toimintavajavaisuuden takia saattavat hidastuttaa ja vaikeuttaa oppimista.

CP-vammainen lapsi, nuori tai aikuinen on puutteistaan huolimatta aina oma ainutlaatuinen yksilönsä, jolla on taitoja ja valmiuksia, joiden varaan rakennetaan kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kuntoutus.

Kuntoutus

Kuntoutukseen kuuluvat erilaiset terapiat, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia, sekä neuropsykologinen kuntoutus. Myös ratsastusterapia ja taidepainotteiset terapiamuodot ovat tärkeitä vammaisen lapsen ja nuoren kuntoutuksessa.

Apuvälineillä on tärkeä merkitys kuntoutuksessa samoin kuntoutusohjauksella, sopeutumisvalmennuksella ja kuntoutusjaksoilla.

Vammaiselle lapselle, joka tarvitsee kehityksenä tueksi erityistä hoitoa, kuntoutusta tai kasvatusta laaditaan yhdessä vanhempien kanssa kuntoutus- ja toimintasuunnitelma kunnallisen päivähoidon toteuttamiseksi.

Lapsen koulun aloitusta aletaan miettiä yleensä lapsen ollessa viiden vuoden ikäinen. Ennen koulun alkua lapselle laaditaan yhdessä koulutussuunnitelma, joka huomioi koulun valintaan, tukitoimiin ja muihin käytännön järjestelyihin liittyvät asiat.

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )