Olet tässä:  / Päivähoito ja koulu / Asetus nuorille vaarallisten töiden tekemisestä perusopetuksessa

Asetus nuorille vaarallisten töiden tekemisestä perusopetuksessa

[print_link]

Asetus nuorille vaarallisten töiden tekemisestä perusopetuksessa

Opetushallitus haluaa kiinnittää koulutuksen järjestäjien huomiota siihen, että valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä sekä Työturvallisuuslakia (738/2002). Asetus on astunut voimaan 1.8.2006.

Asetuksen 2 §:ssä säädetään koulutukseen liittyvästä työstä. Säännöksen 2 momentin mukaan peruskoulun seitsemännestä vuosiluokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksen 4 §:ssä tarkoitettua vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota tulee lisäksi kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat ao. käyttöön tarkoitettuja ja käyttökuntoisia, nuorelle työntekijälle sopivia ja turvallisia käyttää.

Asetuksen 4 §:ssä tarkoitetut vaaralliset työt on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (302/2007) esimerkkiluettelossa, joka astui voimaan 1.4.2007. Esimerkkiluettelossa vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin, sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen liikarasitukseen. Perusopetuksessa edellä mainittu asetus koskee varsinkin käsityön – erityisesti teknisen työn – opetuksessa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä sekä fysiikan, kemian, biologian ja kuvataiteen käytännön harjoitustöissä käytettäviä kemiallisia aineita ja valmisteita sekä työkaluja ja sähköisiä laitteita.

Asetuksen 7 §:ssä säädetään oppivelvollisen huoltajalle tehtävästä ilmoituksesta. Säännöksen perusteella perusopetuksen 7 – 9 vuosiluokan oppilaan huoltajalle on etukäteen ilmoitettava opetussuunnitelman mukaisesti opetukseen liittyvän vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Perusopetuksen 1- 6 vuosiluokilla em. asetuksen mukaisten vaarallisten aineiden, koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö on kielletty. Vaaralliseksi koneeksi ei lasketa kiinteästi asennettua pylväs- tai pöytäporakonetta, joka on varustettu toimintaan kytketyllä karansuojalla. Tämän koneen, kuten kaikkien muidenkin opetuksessa käytettävien koneiden toimintakunto sekä turvallisuus- ja suojavarusteet sekä niiden toimivuus, samoin kuin oppilaan taito käyttää konetta tulee tarkistaa ja varmistaa.

Tämän tiedotteen mukaiset säädökset löytyvät osoitteesta www.tyosuojelu.fi

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )