Olet tässä:  / Arkisto 2008 / Koulukiusaaminen / (6.8.2008) Ministeri iloitsee: Kokeilut koulukiusaamisen estämiseksi onnistuivat!

(6.8.2008) Ministeri iloitsee: Kokeilut koulukiusaamisen estämiseksi onnistuivat!

Koulukiusaamista ehkäisevän ja vähentävän KiVa Koulu -ohjelman ensimmäiset tulokset osoittavat sekä kiusatuksi joutumisen että toisten kiusaamisen vähentyneen merkittävästi ohjelmaa lukuvuonna 2007-2008 toteuttaneissa kouluissa, kerrotaan opetusministeriön keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan sekä toistuvasti kiusatuksi joutuvien, että muita kiusaavien lasten osuus väheni kokeilukouluissa vuoden aikana noin 40 prosentilla. Lisäksi ohjelma vaikutti myönteisesti oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja oppimismotivaatioon.

– Koulukiusaamiseen puututtaessa on noudatettava ehdotonta nollatoleranssia. Nyt viimeinkin olemme saaneet konkreettiset työkalut koulukiusaamisen kitkemiseksi kouluistamme ja että nämä toimet ovat myös tutkitusti osoittautuneet tehokkaiksi. Tähän asti ongelma on ollut, että vaikka tahtoa kiusaamiseen puuttumiseen on, keinot ovat puuttuneet. Nyt löydetyt keinot on saatava nopeasti kaikkien koulujen käyttöön. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön, opetusministeri Sari Sarkomaa sanoo tiedotteessa.

Yli 4000 koululaista mukana

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty ohjelma on kohdistunut yli 4 000 peruskoulun neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaaseen. Myönteiset tulokset näkyvät sekä lasten omissa että toverien heistä tekemissä arvioissa ja jokaisessa kokeiluun osallistuneessa ikäryhmässä.

Ohjelma lisäsi myös opettajien osaamista: kokeilun päättyessä kokeilukoulujen opettajista 23 prosenttia tunsi tietävänsä koulukiusaamisesta ‘hyvin paljon’, kun vastaava luku kontrollikouluissa oli 9,8 prosenttia.

Ohjelman tulokset ovat myös kansainvälisesti merkittäviä: yhtä hyviä tuloksia ei ole saatu koe-kontrollikouluasetelmaa käyttävissä vastaavissa koulukiusaamistutkimuksissa aikaisemmin missään maailmassa.

– Olemme huolissamme monista viesteistä, jotka kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tarvitsemme kouluissamme enemmän varhaisen tunnistamisen ja tuen taitoja sekä tehokkaita ennalta ehkäiseviä toimintatapoja. On ensisijaisen tärkeää, että mahdollisiin ongelmiin puututaan heti niiden tultua esiin. KiVa Koulu -ohjelmaan nämä näkökulmat ovat vahvasti sisään rakennettuina, Sarkomaa sanoi.

Kouluvuoden käynnistyessä alkaa vastaava kokeilu vuosiluokilla 1-3 ja 7-9, jonka jälkeen ohjelmaa levitetään laajemmin suomalaisiin kouluihin. Jo tänä syksynä lähetetään kaikkiin perusopetusta antaviin kouluihin kirje, jossa kerrotaan mahdollisuudesta ottaa KiVa Koulu -ohjelma käyttöön syksyllä 2009. Mukaan lähtevien koulujen henkilökunta perehdytetään ohjelmaan kevään aikana. Tarkoituksena on, että KiVa Koulu -ohjelma on valtakunnallisesti koulujen saatavilla vuonna 2009.

Mikä KiVa Koulu?

KiVa Koulu -ohjelman kaikille oppilaille tarkoitettuihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. oppitunnit, joilla käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja keskusteluin ja harjoituksin. Kiusaamisen vastaisessa tietokonepelissä oppilaat seikkailevat virtuaalisessa koulussa, Kivalan ala-asteella, pyrkien auttamaan kiusattuja tovereitaan. Lisäksi käytössä ovat selvittelykeskustelut, joihin ryhdytään meneillään olevan kiusaamisen tultua ilmi.

KIRJALLISUUTTA:

Christina Salmivalli: Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja HINTA: 23,95 euroa Tilaa tästä kirja

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi