Olet tässä:  / Arkisto 2011 / (10.11.2011) Pienen koululaisen kadonneet kengät on mahdollista korvata

(10.11.2011) Pienen koululaisen kadonneet kengät on mahdollista korvata

kengat

Pikkukoululaiselta vietiin kengät koulun käytävältä oppitunnin aikana – koulu ei suostunut korvaamaan vahinkoa. Nyt apulaisoikeusasiamies on puuttunut asiaan.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin kaupungin opetusviraston menettelyä asiassa, jossa se ei ollut korvannut koulusta kadonneita oppilaan kenkiä.

Oppilaan äiti oli vaatinut Helsingin opetusvirastolta vahingonkorvausta, kun hänen lapsensa uudet kengät olivat kadonneet koulun aulasta oppitunnin aikana. Oppilaat eivät saaneet käyttää tai säilyttää ulkojalkineita opetustiloissa.

Helsingin kaupungin hallintolakimies oli päättänyt olla myöntämättä kengistä vahingonkorvausta.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan päätöstä ei ollut perusteltu riittävästi, eikä siihen ollut liitetty muutoksenhakuohjetta, vaikka kuntalaki niin vaatii.

Helsingin lakimies oli siinä käsityksessä, että Helsingin sosiaalivirasto ei korvaisi asiakkaille esinevahinkoja. Virasto on kuitenkin korvannut muun muassa vanhustenhuollossa rikkoutunutta tai kadonnutta omaisuutta.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja katsookin päätöksessään, että myös opetustoimella oli mahdollisuus korvata vahinko ja että sitä olisi pitänyt selvittää jo kantelijan korvausvaatimuksen johdosta.

Yhtenäisiä käytäntöjä toivotaan

Apulaisoikeusasiamies haluaa päätöksellään selvittää kuntien mahdollisuuksia korvata koululaisille sattuneita esinevahinkoja.

Oikeusasiamiehen esittelijäneuvoksen Jorma Kuopuksen mukaan kunnissa on tällä hetkellä hyvin vaihtelevat käytännöt korvausvastuissa sekä niistä jaettavassa tiedossa.

Esittelijäneuvos Jorma Kuopus painottaa, että kunnilla on aina mahdollisuus kohtuussyistä korvata koululaiselle aiheutunut vahinko, vaikka päävastuullinen olisikin tavaran anastaja. Koulujen on myös luotava riittävän turvalliset olosuhteet, jotta koululaisten omaisuus olisi turvassa.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt opetushallitusta kiinnittämään asiaan huomiota, niin että kuntiin saataisiin korvausasioihin yhteneväisemmät käytännöt.

Asiasta kertoi YLE Uutiset

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi