Olet tässä:  / Vieraskynä / (19.9.2008) Vieraskynä – ”Kuntavaaleista kouluvaalit”

(19.9.2008) Vieraskynä – ”Kuntavaaleista kouluvaalit”

[print_link]

Kirjoittaja on opetusministeri

Kirjoittaja on opetusministeri

Opetusministerinä saan etenkin kansainvälisissä yhteyksissä olla tiuhaan vastaamassa kysymyksiin siitä, miten me teemme sen. Miksi Suomi vuosi toisensa jälkeen loistaa Pisa-tuloksissa?

1990-luvulla tehdyt koulutuspoliittiset uudistukset ovat kiistatta kantaneet hedelmää. Valtiokeskeisestä tiukasti normitetusta opetuksesta siirryttiin oppilaan ja opettajien osaamiseen luottavaan linjaan. Näin lisättiin valinnanvapautta ja yksilöllisyyttä. Esiopetusuudistus on ollut myös suuri askel.

Hyvä perusopetus ja laadukas varhaiskasvatus luovat pohjan kaikelle oppimiselle ja antavat eväät elämän mittaiselle oppimisen ilolle. Peruskoulussa huominen on vahvasti läsnä jo tänään. Ilman laadukasta perusopetusta ei ole laadukasta tutkimusta, tiedettä tai hyvinvointia luovaa osaamista.

Hyvistä oppimistuloksista huolimatta peruskouluista kantautuu myös huolestuneita viestejä. Tosiasioita kouluissamme ovat suurentuneet opetusryhmät, erityisopetuksen tarpeen kasvu sekä lasten pahoinvoinnin lisääntyminen. Korkeatasoisten koulutuspalveluiden turvaaminen koko maassa on iso haaste. Hyvää perustaa ei saa päästää rapautumaan.

Syksyn kunnallisvaalit ovatkin vahvasti kouluvaalit. Perusopetus kärsii valitettavasti monessa kunnassa yhä lamavuosien säästöistä. Nyt on erinomainen tilaisuus tarkastaa, miten kouluasiat omassa kunnassa hoidetaan ja huolehtia siitä, että tulevina vuosina asiat ovat entistäkin paremmin. On aika vahtia, että lisärahat todella käytetään koululaisten hyväksi ja että kunta itse panostaa perusopetukseen.

Koulutuksesta ei ole yksinkertaisesti varaa säästää. Lyhytnäköiset säästöt, kuten lomautukset ja tuntikehysleikkaukset, vaarantavat koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja johtavat ennen pitkää suurempiin menoihin sosiaali- ja terveyspuolella.

Perusopetuksen laadun parantaminen on hallituksen kärkihankkeita. Olemme käynnistäneet vaalikauden mittaiset Perusopetus paremmaksi eli Pop-talkoot, joiden vuositason rahoitus nousee vaalikauden aikana 80 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi valtionosuuksiin tehdyt täydet indeksikorotukset vahvistavat kuntataloutta.

Pop-talkoissa on jo suunnattu rahoitusta erityisopetuksen ja oppilaanohjauksen kehittämiseen. Viimeksi yli 300 koulutuksen järjestäjää sai lisärahaa kerhotoiminnan monipuolistamiseen. Ensi vuonna resursseja suunnataan opetusryhmien koon pienentämiseen. Iso panos on myös maahanmuuttajien perusopetukseen valmentavan koulutuksen rahoituksen keston kaksinkertaistaminen lukuvuoden mittaiseksi.

Haastan nykyiset ja tulevat kuntapäättäjät mukaan talkoisiin entistä paremman perusopetuksen puolesta. Hyvässä koulussa opettajalla on aikaa oppilaalle, kielitarjonta on monipuolisia, liikunta on luonteva osa koulupäivää ja koulupihat innostavat liikkumaan, valinnaisaineiden tarjonnasta ei tingitä, pienten koululaisten iltapäivätoiminta on kunnossa ja koulujen kerhotoiminta houkuttelee lapsia harrastamaan.

Samalla kannustan kuntapäättäjiä miettimään, miten perusopetuksen järjestämisessä voitaisiin tehdä nykyistä mittavampaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Lapsen oikeus päästä lähimpään kouluun ei saa kaatua siihen, että naapurikunnat eivät pääse sopimukseen kustannusten korvaamisesta. Jo nyt kunnat tekevät hyvää yhteistyötä kouluverkon suunnittelussa ja monien palvelujen, kuten erityisopetuksen ja harvinaisten kielten opetuksen järjestämisessä. Mutta mahdollisuudet ovat mittaamattomat.

Panostukset osaamiseen, koulutukseen ja sivistykseen ovat parasta tulevaisuuspolitiikkaa. Haluamme varmistaa sen, että Suomi on jatkossakin koulutuksen huippumaa. Edellytykset huipulla pysymiseen ovat hyvät: koulutuksen yleinen arvostus Suomessa on suurta ja meillä on korkeasti koulutetut, pätevät sekä motivoituneet opettajat.

Hyvät oppimistulokset eivät kuitenkaan ole saavutettu etu, vaan ne on ansaittava joka päivä uudestaan luokkahuoneissa ympäri Suomen.

Kirjoittaja on opetusministeri.

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi