Olet tässä:  / Muuta matskua / Eduskunnassa tapahtuu! / Kirjallinen kysymys 594/2008 vp

Kirjallinen kysymys 594/2008 vp

Erityisopetuksen laadun parantaminen

Julkisuudessa valtiosihteeri Raimo Sailaskin on ollut huolissaan niistä nuorista, jotka eivät ole koulu-, sosiaali- tai työvoimaviranomaistenkaan rekistereissä. Tällaisia nuoria on useita kymmeniä tuhansia, ja kun tähän joukkoon vielä lisätään kymmenientuhansien nuorten työttömien joukko, on syytä olla todella huolissaan tästä kasvavasta joukosta nuoria, jotka ovat vaarassa ajautua pysyvämpään työttömyyteen ja yhteiskunnan turvaverkkojenkin ulkopuolelle. Yksi nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä ehkäisevistä keinoista on koulujen erityisopetukseen panostaminen.

Yhä useampi koululainen Suomessa on erityisopetuksen piirissä, mutta olennaisinta erityisopetuksen tavoitteiden onnistumisen kannalta olisi erityisopetuksen laadun takaaminen. Näin ollen erityisopetuksen pienempiin ryhmäkokoihin panostaminen ja muu opetuksen laatua parantava panostus olisi erityisen tärkeää. Myös yhä varhaisemmassa vaiheessa tulisi voida puuttua koulunkäynti- ja oppimisongelmiin. Hallituksen tulisikin nyt asettaa selkeät tavoitteet erityisopetukselle ja tarjota tavoitteiden toteuttamiseen riittävät resurssit. Näin voitaisiin varmasti vähentää niiden nuorten määrää, joilla on vaikeuksia päästä osallistumaan yhteiskuntaan työssäkäyvinä, tuottavina jäseninä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä peruskoulujen erityisopetuksen laadun parantamiseksi, jotta kaikille taattavan laadukkaan kouluopetuksen avulla voidaan laskea niiden nuorten määrää, jotka eivät peruskoulun suoritettuaan jatka kouluttautumistaan eivätkä siirry työelämään?

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2008

Raimo Vistbacka /ps

Lue tästä koko asiakirja

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )