Olet tässä:  / Muuta matskua / Eduskunnassa tapahtuu! / Kirjallinen kysymys 393/2008 vp

Kirjallinen kysymys 393/2008 vp

Erityisopetuksen tarve Pohjois-Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Erityisopetukseen liittyvän koulutuksen tarve on lisääntynyt jatkuvasti Pohjois-Suomessa. Erityispedagogiikan pääainekoulutusta ei ole alueella, joka käsittää puolet Suomen pinta-alasta ja on erityinen ja haasteellinen pitkine välimatkoineen. Muodollisesti kelpoisten opettajien osuus erityisopetuksessa on 71 %. Opetusministeriö ei ole keväällä 2008 myöntänyt uusia pääainekoulutuksia. Oulun yliopistossa (Kajaani) on käynnissä erityispedagogiikan professuurin täyttö, mikä tukisi pääainekoulutuksen järjestämistä. Kun professuuriin ei kuulu pääainekoulutusta, eivät valmistuvat opettajat saa muodollista erityisopettajan pätevyyttä.

Eläkkeelle jäävien opettajien määrä lisää vielä pätevien erityisopettajien tarvetta. Pohjois-Pohjanmaan positiivinen väestökehitys (Tilastokeskus v. 2006) tukisi myös resurssien suuntaamista alueelle. Opetusministeriön erityisopetuksen strategiaryhmässä (mietintö valmistui v. 2007) ei ollut ainuttakaan edustajaa Pohjois-Suomesta, joten pohjoisen näkökulmat eivät tulleet ryhmässä tarpeeksi esille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että muodollisesti pätevien erityisopettajien kasvava tarve Pohjois-Suomessa saadaan tyydytettyä ja samalla tuettua myös erityiskasvatuksen tutkimusta Oulun yliopistossa?
Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2008

Lyly Rajala /kok

Lue tästä koko asiakirja

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )