Olet tässä:  / Koulukiusaaminen / Uutiset 2014 / (2.2.2014) Mielipide: Miten Nurmon yläaste reagoi koulukiusaamistapauksiin?

(2.2.2014) Mielipide: Miten Nurmon yläaste reagoi koulukiusaamistapauksiin?

Koulukiusattu1

Ilkka-lehden palstoilla on viime aikoina käyty keskustelua kiusaamisesta. Kiusaaminen on aina väärin. Mikäli kiusaamista ilmenee, siihen puututaan koulussamme välittömästi.

Jokainen koulun aikuinen havaitessaan kiusaamista puuttuu kiusaamistapauksiin aina heti. Mikäli kyseessä on yksittäinen kiusaamistapaus, luokanohjaaja tai kiusaamisen havainnut henkilö selvittää asian. Jos kiusaaminen jatkuu luokanohjaajan tai muun opettajan puuttumisesta huolimatta, tai kiusaaminen on laadultaan jollain tavalla törkeää, tilanne siirtyy KIVA-tiimin selvitettäväksi.

Mikäli koulu saa kiusaamistapausta selvittäessään tiedon, että kiusaamista on mahdollisesti esiintynyt jo aiemmassa koulussa, KIVA-tiimi selvittää myös silloin asiaa siitä saatu tieto huomioiden.

Nurmon yläasteella KIVA-tiimin periaatteena on toimia aina nopeasti, kun tieto kiusaamisesta saadaan.

KIVA-koulu on koulukiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopistossa psykologian laitoksella vuosina 2006 – 2010, jonka jälkeen myös Nurmon yläaste on ottanut järjestelmän käyttöönsä. Nurmon yläasteen KIVA-tiimi koostuu neljästä opettajasta.

KIVA-järjestelmän perusajatus on, että ketään ei kiusata. Tämän teeman tueksi oppilaille järjestetään oppitunteja, joilla mm. käsitellään vuorovaikutustaitoja ja jokaisen hyväksymistä. Siten kaikki henkilöt koulussa ovat vastuussa kiusaamisesta. Tunneilla harjoitellaan myös erilaisia tilanteita, joihin nuoret voivat joutua, ja keinoja niistä selviytymiseen. Oppilaat ymmärtävät teemaharjoittelun avulla, että kiusaaja on vastuussa kiusaamisesta.

KIVA-tiimin toiminta kiusaamistapauksissa perustuu porrasmalliajatteluun.

Jokaisella portaalla on oma merkityksensä. Ensimmäisellä portaalla tiimi haastattelee kiusaajat ja kiusatun jokaisen vuorollaan saadakseen tarkan käsityksen tapahtuneesta. Kaikki haastattelut kirjataan niille varattuihin lomakkeisiin. Kiusaajille tehdään haastattelussa hyvin selväksi, että kiusaaminen on väärin ja sen on loputtava välittömästi. Kiva-järjestelmän mukaisesti kiusaajille annetaan mahdollisuus parantaa toimintaansa ja käyttäytymistään.

Keskustelun jälkeen on viikon kuluttua seurantapalaveri. Mikäli seuranta-ajalla tai myöhemmin ilmenee vielä kiusaamista, kiusaaja joutuu jälleen KIVA-tiimin keskusteluun, ja tällöin kotiin otetaan yhteyttä. Yleensä kiusaaminen saadaan päättymään viimeistään tälle portaalle.

Kolmannella portaalla kaikkien osapuolten vanhemmat kutsutaan keskusteluun. Viimeistään neljännellä portaalla kuraattori otetaan mukaan kiusaamistapaukseen.

Viidennellä portaalla tehdään lastensuojeluilmoitus. Mikäli joku kiusaamistapaus etenisi viidennelle portaalle, on silloin kulunut aikaa kaikkien keskustelujen läpiviemiseen noin kaksi kuukautta. Kaikkiin kiusaamistapauksiin on puututtu heti niiden ilmettyä. Kaikki KIVA-tiimin tapaukset vuosien varrella on saatu selvitettyä ja tietomme mukaan kiusaaminen on saatu aina loppumaan.

KIVA-järjestelmän ojennuskeinoihin kuuluvat puhuttelut KIVA-tiimin ja tarvittaessa rehtorin kanssa, kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot. Lisäksi käytetään mahdollisesti koulun sosiaalityöntekijän eli kuraattorin palveluita, lastensuojeluilmoituksia sosiaalitoimelle tai poliisin palveluita.

Kaikki KIVA-tapaukset käsitellään aina moniammatillisesti koulun oppilashuoltoryhmässä, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, psykologi, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja.

Nurmon yläasteen oppilashuoltoryhmä:

Jari Jaskari, perusopetusjohtaja

Teemu Tassi, rehtori

 

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi