Olet tässä:  / Arkisto 2008 / Lapsen ja nuoren masennus / (6.11.2008) Tunnista nuoren masennus

(6.11.2008) Tunnista nuoren masennus

[print_link]

Seura-lehti 41/2008, Katja-Marika Lempiäinen

Tunnista nuoren masennus

Nuoruusiässä mielialan rajutkin vaihtelut ovat tavalliseen kehitykseen kuuluvia ilmiöitä. Ohimenevät surun ja alakulon tunteet ovat kuitenkin eri asia kuin hoitovaativa masennus.

Nuorilla masennustilan keskeisiä oireita ovat masentunut tai ärtynyt mieliala sekä mielenkiinnon menetys. Masennusoireyhtymässä näihin liittyy samanaikaisesti vaihteleva määrä muita oireita, kuten voimattomuus, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä, muutoksia ruokahalussa ja uniongelmia.

Nuori kokee usein itsensä arvottomaksi, hänellä on itsesyytöksiä ja mahdollisesti kuolemantoiveita ja itsemurha-ajatuksia. Nuori voi olla fyysisesti joko levoton tai hänen liikkeensä ovat hitaita ja voimattomia.
Normaaliin murrosikään liittyy usein riitoja perheenjäsenten ja ystävien kanssa, mutta niiden tiheys ja voimistuminen saattavat olla masennuksenkin oireita. Toinen vastaava oire ovat mielialojen rajut ja nopeat muutokset. Jotkut nuoret oireilevat eristäytymällä perhe- ja ystäväpiiristään. Mielenkiinto harrastuksiin voi loppua, tai nuorella voi olla jatkuvia kipuja tai muita sairauden oireita, joihin ei löydy selvää syytä. Näitä ovat mm. toistuvat pääsäryt ja vatsakivut.

Masennuksen oireet vaikuttavat lähes aina koulutyöhön. Keskittymisvaikeudet voivat olla niin hankalia, että oppiminen ja asioiden omaksuminen häiriintyy. Unettomuus tai jatkuva väsymys riittävästä levosta huolimatta ovat usein jo vakavan masennuksen oireita.

Koulussa syrjään jääminen ja vetäytyminen saattaa kertoa masennuksesta. Tähän ei yleensä kiinnitetä yhtä helposti huomiota kuin muita häiritsevään käytökseen.

On tärkeää muistaa, että masennustilalle ei ole yhtä yksittäistä aiheuttajaa eikä siihen sairastuminen ole kenenkään syy. Taustalla on sekä psykologisia, sosiaalisia että biologisia tekijöitä, ja usein eri tekijät vaikuttavat yhdessä.

Monenlaiset lapsuuden ja nuoruuden aikaiset elämäntapahtumat ja –muutokset voivat vaikuttaa masennuksen puhkeamiseen. Lapsuudessa koetut laiminlyönnit ja väkivalta altistavat masennukselle nuoruusiässä.

Vaikka masennuksella on taipumus uusiutua, se paranee lähes aina. Hoitamattomana oireet pitkittyvät, joten hoitoon tulisikin hakeutua ajoissa. Hoidolla ehkäistään myös masennuksen uusiutuminen.

Hoito alkaa tavallisesti tutkimusjaksoilla, joita seuraavat terapia ja tarvittaessa lääkehoito. Masentuneen ja hänen läheistensä kannattaa muistaa, että masennuslääkkeisiin ei kehity riippuvuutta ja hoidettuna sairaus saadaan hallintaan ja sitä voidaan ennaltaehkäistä.

Lasten ja nuorten masennus ja mielialahäiriöt ovat yleisempiä kuin yleensä luullaan. Ennen nuoruusikää depressioita ilmenee 1-2,5 prosentilla lapsista. Kymmenen vuoden iän jälkeen masennustilat yleistyvät, vakavasta masennuksesta kärsii vajaa viisi prosenttia lapsista. Masennus on jonkin verran yleisempää tytöillä kuin pojilla.

Vauvojen ja pikkulasten masennus…
kehittyy useimmiten äidin tai muun läheisen menetyksen seurauksena. Pikkulapsien oireita voivat olla kehityksen viivästys tai jopa taantuminen, itkuisuus, jatkuva ilottomuus ja tyhjä katsekontakti, ruokahaluttomuus ja unihäiriöt sekä kiinnostuksen puuttuminen ympäristöä kohtaan.

Leikki-ikäisillä (noin 3-5 vuotiailla) lapsilla…
masentuneisuus voi näkyä ärtyneisyytenä, levottomuutena, aggressiivisuutena, karkailuna ja tottelemattomuutena. Leikeissä voi olla kuolemaan ja tuhoon liittyviä aiheita.

6-12 vuotiailla…
masennusoireita voivat olla alakuloisuus, huono koulumenestys, ongelmat ystävien kanssa, väsymys, uhmakkuus, käytösongelmat ja somaattiset oireet. leikeissä toistuvia teemoja saattavat olla kuolema, itsemurha, vahingoittaminen ja hylkääminen.

12-18 vuotiailla nuorilla…
masennusoireet muistuttavat valtaosin aikuisten masennusoireita. Murrosiän viivästymistä ja murrosiän oireiden voimakkuutta voi esiintyä. Itsetunto-ongelmat, päihteiden käyttö ja kapinallinen käytös voivat olla masennuksen seurauksia.

Nuoruusiässä tyttöjen riski sairastua depressioon on kaksinkertainen verrattuna poikiin.
Pitkäaikaisella masennuksella tarkoitetaan nuorten kohdalla tilannetta, jossa masennusoireet ovat kestäneet vähintään vuoden ajan.

Vakavasta masennuksesta puhutaan, jos nuorella on samanaikaisesti vähintään viisi mielialahäiriön oiretta ja ne kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan.
Lapsuus- ja nuoruusiässä ilmenevä masennus voi myös olla kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjakso, jolloin nuorella ilmenee myöhemmin maaninen jakso.

On todettu, että 40-80 prosentilla masennuksesta kärsivistä nuorista on samanaikaisesti yksi tai useampi muu mielenterveyden häiriö. Tavallisimpia samanaikaisia häiriöitä ovat ahdistuneisuushäiriöt sekä päihteiden väärinkäyttö. Syömishäiriöihin ja somaattisiin sairauksiin liittyy usein myös masennusoireita

Lähteet: Mielenterveyden Keskusliitto, kansanterveyslaitos, Duodecim

Asiasta lisää:

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi