Olet tässä:  / Arkisto 2009 / (14.1.2009) Neljännes kansasta ei luota oppilaitosten turvallisuuteen

(14.1.2009) Neljännes kansasta ei luota oppilaitosten turvallisuuteen

OAJ tiedote 14.1.2009

Neljännes kansasta ei luota oppilaitosten turvallisuuteen

Opettajien ja kansalaisten välillä näkemyseroja turvallisuutta edistävistä  toimenpiteistä

Lähes yhdeksän opettajaa kymmenestä kokee oppilaitoksensa turvallisena työpaikkana. Opettajien mielestä oppilaitokset ovat myös turvallisia kasvamis- ja oppimisympäristöjä lapsille ja nuorille. Näkemykset eroavat jonkin verran kansalaisten näkemyksistä. Kansalaisten mielestä oppilaitokset ovat turvallisia – joskin yhteensä noin neljännes ei osaa sanoa tai ei pidä oppilaitoksia turvallisina kasvamis- ja oppimispaikkoina. Educa-messujen ja OAJ:n teettämän tutkimuksen mukaan etenkin peruskoululaisten vanhemmat kyseenalaistavat koulujen turvallisuutta.

Kolmannes opettajista kertoi työpaikallaan tapahtuneesta väkivallasta tai sillä uhkailusta

Kolmasosa opettajista kertoi tutkimuksessa, että on itse tai työtoveri on vuoden 2008 aikana joutunut todistamaan työpaikallaan fyysistä väkivaltaa tai tilannetta, missä sillä on uhattu. Useampi kuin joka toinen kertoi todistaneensa työpaikallaan tapausta, johon on liittynyt sanallista uhkailua tai loukkaavaa käytöstä. Etenkin fyysistä väkivaltaa ja sillä uhkailua esiintyy huomattavasti enemmän peruskouluissa kuin lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa.

Useimmiten teko on kohdistunut oppilaaseen tai opiskelijaan, mutta lähes yhtä usein opettajaan. Ammatillisten oppilaitosten opettajat joutuivat uhkaaviin tilanteisiin muita opettajia useammin. Kyselyn mukaan uhkauksiin syyllistyvät lähes aina oppilaat tai opiskelijat.

Lisää kasvatusvastuuta vanhemmille

Lähes kaikki Educan ja OAJ:n kyselyyn vastanneet opettajat ovat sitä mieltä, että vanhempien tulisi ottaa enemmän vastuuta lastensa kasvattamisesta. Samaa mieltä oli myös yhdeksän kymmenestä kansalaisesta.  Opettajat ja kansalaiset kannattivat myös vanhempien ja oppilaitosten yhteistyötä. Kolme neljästä oli sitä mieltä, että yhteistyötä tulisi tiivistää.

Opettajat ja kansalaiset eri mieltä toimenpiteistä

Opettajien mielestä kuntien tulisi antaa enemmän resursseja nuorisotyölle (94 %). Opettajat kaipasivat myös turvallisuuskoulutusta (94 %), pienempiä opetusryhmiä (91 %), opettajien työn arvostuksen lisäämistä (89 %), kouluterveydenhuollon henkilöstön lisäämistä (91 %) sekä oppilaiden tueksi enemmän koulupsykologeja, -kuraattoreita ja oppilaanohjaajia (88 %).

Kansalaisten mielipiteissä painottui koulun ja kodin välisen yhteistyön lisäksi opetusryhmien pienentäminen (73 %). Lisäksi useampi kuin joka toinen kansalainen kannatti kouluterveydenhuollon henkilöstön lisäämistä (58 %) sekä koulupsykologien, -kuraattoreiden ja oppilaanohjaajien lisäämistä oppilaitoksissa (59 %).

Suurimmat näkemyserot opettajien ja kansalaisten välillä tulivat esille siinä, tulisiko yhteiskunnan tukea vanhempia lasten väkivaltapelien, internetin tai television katselun rajoittamisessa. Kansalaiset pitivät tätä huomattavasti tarpeettomampana kuin opettajat.

Koulut ovat varautuneet uhkaaviin tilanteisiin hyvin

Uhkauksiin ja väkivaltatilanteisiin on varauduttu pääsääntöisesti hyvin. Menettelytapaohjeet löytyvät yli neljässä oppilaitoksessa viidestä. Useimmissa oppilaitoksissa toimintatapoja on myös harjoiteltu.

Educa-messujen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n teettämä Turvallinen opinahjo? -tutkimus selvitti joulukuussa 2008 kansalaisten ja opettajien ajatuksia oppilaitosten turvallisuudesta ja kehittämisestä. Tutkimukseen osallistui 303 opettajaa sekä 607 kansalaista.

Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy

Tutkimus esitellään yleisölle Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa pe 23.1. klo 11.10.

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi