Olet tässä:  / Arkisto 2008 / (1.11.2008) Nenäpäivä auttaa lapsia ja perheitä kehitysmaissa

(1.11.2008) Nenäpäivä auttaa lapsia ja perheitä kehitysmaissa

(Lehdistötiedote)

Ylen Hyvässä ovat mukana Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Suomen Lähetysseura, Fida International, Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK) ja YLE.

Avustusjärjestöjen kautta Nenäpäivän keräystuotto käytetään lasten koulutukseen, perheiden ja yhteisöjen vahvistamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Etiopiassa, Keniassa, Somaliassa, Nepalissa, Sierra Leonessa ja Hondurasissa.

Projektit, joita varoilla tuetaan, ovat kestävää kehitystä edistäviä, pitkäjänteisiä hankkeita. Varoja kanavoidaan myös brittiläisen yhteistyökumppanimme Comic Reliefin kautta HIV-ja aidstyöhön Afrikassa.

Nenäpäivän keräysohjelmassa YLE TV2:ssa 14.11. tutustutaan lähemmin muun muassa Somalimaan, Nepalin ja Sierra Leonen avustuskohteisiin.

Somalimaa (Somalia)

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö kanavoi osuutensa Ylen Hyvä –keräysvaroista Somalimaahan. Varoja käytetään sukupuolten välisen tasaarvon lisäämiseen ja naisten hyväksikäytön vähentämiseen. Solidaarisuuden tukeman terveysja ihmisoikeushankkeen tavoitteena on muokata yhteisöjen asennetta ympärileikkauksen kitkemiseksi valistamalla nuoria ja opiskelijoita, myös poikia ja miehiä. Hanke pyrkii myös kohentamaan ihmisten toimeentuloa.

Tyttöjen ympärileikkauksen vastaisessa työssä käytetään useimmiten termiä FGM (Female Genital Mutilation). Tyttöjen ympärileikkaus tarkoittaa kaikkia niitä eilääketieteellisiä toimenpiteitä, joissa naisten sukuelimet poistetaan tai niitä vahingoitetaan. Somalimaassa arviolta 95 % tytöistä ympärileikataan noin 6-9-vuotiaana.

Toimenpide on raju, tuskallinen ja usein naisille vaarallinen. Tyttöjen ympärileikkausta perustellaan avioliiton edellytyksenä olemisen lisäksi uskonnollisilla syillä, sosiaalisen hyväksynnän hakemisella, naisen muuttamisella kauniimmaksi ja miesten seksuaalikäsityksillä. Solidaarisuuden hankkeen tavoitteena on tyttöjen seksuaaliterveyden parantaminen ja ruumiin koskemattomuuden turvaaminen.

Sierra Leone

Yli kymmenen vuotta kestänyt sisällissota Sierra Leonessa päättyi tammikuussa 2002. Maassa on valtavia haasteita heikko oikeusjärjestelmä, korruptio, lähes tuhoutunut infrastruktuuri, sosiaalipalveluiden puute sekä korkea työttömyys etenkin nuorten keskuudessa. Nämä ongelmat vaikeuttavat yhteisöjen selviytymistä ja ihmisten paluuta normaaliin elämään. Sierra Leonessa kärsitään äärimmäisestä köyhyydestä.

Punainen Risti on viime vuosina perustanut viisi CAR (Child Advocacy and Rehabilitation) keskusta lasten tukemiseksi. Keskuksissa autetaan lapsia, jotta he pystyisivät elämään normaalia elämää ikäryhmänsä, perheensä ja yhteisönsä kanssa. Sierra Leonen Punaisen Ristin humanitaaristen arvojen ohjelma keskittyy auttamaan lapsia, nuoria, amputoituja ja yhteisöjä, jotta he pystyvät selviytymään sisällissodan vaikutuksista.

CAR-hankkeella tuetaan traumatisoituneita 10–20 vuotiaita lapsia, jotka ovat joutuneet lapsisotilaiksi, jääneet orvoksi, kokeneet väkivaltaa ja/tai jääneet sodan vuoksi ilman koulutusta. CAR-keskuksissa lapsille ja nuorille annetaan peruskoulutusta ja vanhimmille heistä ammattikoulutusta, jotta he saavat itseluottamusta ja valmiuksia parempaan elämään. Useimmille tämä on samalla ensimmäinen mahdollisuus oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Positiiviset muutokset heijastuvat myös muuhun yhteisöön, jonka ymmärrys sodan syistä, lasten kärsimyksistä, ihmisoikeuksista ja tasaarvosta lisääntyy.

Nepal

Nenäpäivän kautta kerätyillä varoilla on tuettu SASK:in (Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen) ja paikallisen ammattiyhdistysliikkeen avulla lapsityön vastaista työtä. Tämän työn näkyvin muoto ovat tiilitehdasalueille rakennetut valmistavat koulut. Ne tarjoavat tiilitehtailla kausittain asuvien perheiden lapsille mahdollisuuden käydä koulua. Näin lapset oppivat muun muassa lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Näistä valmistavista kouluista lasten on helpompi jatkaa valtionkouluun. Pieni osa Nenäpäivän keräysvaroja kanavoidaan myös Intiaan ja Pakistaniin lapsityövoiman käytön vastaiseen työhön.

Vuoden 2008 alusta Nenäpäivän varoilla avattiin Bhaktapuriin kolme valmistavaa koulua paikallisille sekä tiilitehtaalla kausiluontoisesti työskentelevien perheiden lapsille. Suurin haaste lasten kouluun laittamiselle on jatkuva puute rahasta. Vanhempien on helpompi laittaa likainen lapsi tiilitehtaalle töihin kuin lähettää hänet tällättynä kouluun. Ammattiyhdistysliike on aloittanut kampanjoinnin uusien lasten saamiseksi koulunpenkille.

Auttaminen on nyt hauskempaa ja helpompaa kuin koskaan.

Katso riemukas Nenäpäivän keräysohjelma 14.11. TV2 klo 19.20.

www.nenapaiva.fi

Lisätietoja:
Ylen Hyvä Säätiön toiminnanjohtaja
Riikka Kämppi
riikka.kamppi@yle.fi
p. 0405729733

KIRJOITA KOMMENTTI:

Sinun email osoite ei tule näkyville, vaikka se on pakko laittaa. Pakollinen kenttä tulee täytää ( * )

Yhteystiedot

PERUSOPETUS.fi

Perus- ja erityisopetuksen tietopankki

Ylläpito ja yhteydenotot: Ari-Pekka Harju
puh: +358 50 5235 671
email: info(at)perusopetus.fi